PSIHOLOŠKO TESTIRANJE

U našem savetovalištu obavljamo sledeće vrste psiholoških testiranja:

Testiranje inteligencije

Koristi se baterija KOG 3 koja sadrži tri subtesta za merenje: perceptivnih sposobnosti, verbalnih sposobnosti i rezonovanja i vizo-spacijalnih sposobnosti i rezonovanja. Namenjen je za ispitivanje intelektualnih funkcija odraslih normalnih ispitanika, visoko je pouzdan i često se koristi u profesionalnoj orjentaciji i prilikom prijema u radni odnos. Test je standardizovan za primenu na našoj populaciji a testiranje traje oko 40 min.

Testiranje ličnosti

Koristi se baterija testova Velikih 5+2 koja sadrži sedam subskala: Neuroticizam, Ekstraverzija, Savesnost, Agresivnost, Otvorenost, Negativna valenca i Pozitivna valenca. Skorovi na ovim subskalama daju uvid u profil ličnosti osobe koja je obavila testiranje. Test se često primenjuje za procenu ličnosti u firmama, prilikom profesionalne orjentacije i namenjen je za odrasle normalne ispitanike. Standardizovan je na nasem uzorku a vreme trajanja testiranja je oko 30 minuta.

Testiranje vezano za procenu profesionalne orjentacije

Testiranje obuhvata skup testova: test ličnosti, test inteligencije i test profesionalnih opredeljenja (TPO) kao i razgovor sa psihologom. TPO je test koji je konstruisan za potrebe profesionalne orjentacije odnosno pomoći oko odabira budućeg zanimanja i primenljiv je za učenike završnih godina osnovnih i srednjih škola. Test je standardizovan na našem uzorku a trajanje testiranja je oko 20 minuta. Pored ovog testa uključeni su i test ličnosti i intelektualnih sposobnosti kako bi se što preciznije došlo do odgovora koje zanimanje najbolje odgovara klijentu s obzirom na njegove osobine ličnosti i intelektualne kapacitete.