Marija Miletic

 

Marija Miletić je rođena 08.07.1984. godine u Jagodini. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nišu, departman za psihologiju i stekla zvanje diplomirani psiholog. Na četvrtoj je godini edukacije iz psihoterapijskog pristupa – transakciona analiza na Psihopolis institutu u Beogradu. Završila je trening za trenere iz emocionalne pismenosti i edukaciju za porodičnog medijatora. Zaposlena je u Gradskom centru za socijalni rad u Jagodini u službi za zaštitu dece i mladih. Oblast delovanja : edukacija, psihološko savetovanje, individualna,porodična, partnerska i psihoterapija dece i adolescenata.