Emocionalna pismenost podrazumeva razumevanje sopstvenih osećanja i onoga što ih uzrokuje, kao i upravljanje svojim emocijama. Opšti cilj učenja emocionalne pismenosti jeste povećati ličnu moć, odnosno naučiti da emocije rade za nas, a ne protiv nas i povećati saradnju sa drugim ljudima, bez manipulacije i psiholoških Igri.

Tematske celine:

 • Razvijanje veština slobodnog izražavanja ljubavi i naklonosti u međuljudskim odnosima;
 • Redukovanje negativne kritike (samokritike) u korist konstruktivne kritike;
 • Razvijanje samosvesti i samopouzdanja;
 • Usvajanje veština emocionalno pismene komunikacije;
 • Uviđanje povezanosti između mišljenja, osećanja i ponašanja;
 • Uviđanje razlika između funkcionalnih i disfunkcionalnih neprijatnih osećanja;
 • Uviđanje pozitivnih funkcija neprijatnih osećanja;
 • Razumevanje i prihvatanje osnovnih ljudskih prava;
 • Učenje direktne i iskrene komunikacije naspram manipulacije i psiholoških Igri.

Očekivani rezultati:

 • Jačanje samopouzdanja u odnosima sa drugima;
 • Razvijanje veština slobodnog izražavanja ljubavi i naklonosti prema sebi i drugima;
 • Redukovanje negativne kritike/samokitike;
 • Razvijanje komunikacijskih veština;
 • Bolje uviđanje misaonih procesa, uverenja i vrednosti kao deo emocionalne reakcije;
 • Bolje uviđanje pozitivnih funkcija neprijatnih osećanja;
 • Jačanje tolerancije na neprijatna osećanja;
 • Jačanje sistema vrednosti koji visoko vrednuje samoodgovornost, iskrenu i otvorenu komunikaciju.

Oblik rada:

Radionički oblik rada, što podrazumeva aktivnost svih učesnika treninga: rad u malim grupama, parovima, role play – igranje uloga i individualne aktivnosti.