Psihologija igra ogromnu ulogu u određivanju iskustva koje posetilac web sajta ima. Optimizacija dizajna web stranica koja koristi neke od principa psihologije i neuro marketinga ima značajan uticaj na stopu konverzije vašeg vebsajta. Poznavanje načina na koji funkcioniše ljudski mozak i psihologija koja stoji iza akcija od suštinskog je značaja za navođenje ljudi da kliknu na dugme poziva na akciju na vašoj web lokaciji i da se osigura da vaš CRM-sistem odn. upravljanje odnosima sa klijentima bude ispunjen svežim tragovima. Trenutno se sprovodi mnoštvo istraživanja iz oblasti psihologije, što nam omogućava uvid u psihološke cake koji će posetioce vaše web stranice podstaknuti za akciju.

Evo liste strategija koje biste trebali imati na umu prilikom dizajniranja vaše web stranice.

  1. Ne dozvolite ometanje dizajna.

Prema teoriji kognitivne obrade informacija, verovatnije je da će čovek veći značaj pridavati jednostavnijim zadatacima koji zahtevaju manje naprezanja u odnosu na složen zadatak koji zahteva više mentalne obrade. Ako se na vašem sajtu lako razume i intuitivno kreće, šanse za konverziju se povećavaju. Naš mozak se bori sa haosom. Principi minimalističkog dizajna osiguravaju da izgleda da na vašoj stranici elementi ne smetaju jedni drugima. Organizovanje sadržaja na web lokaciji na način koji omogućava da se posetioci mogu lako kretati kroz njih, a da se ne preplave haotičnim informacijama koje su ustvari bombardovane. Jednostavan vizuelni dizajn ima dve prednosti. Prvo, sprečava posetioce da napuste sajt, jer su preplavljeni složenošću. Drugo, dizajn bez ometanja osigurava da se posetiočeva pažnja usmeri tačno tamo gde želite i tako poboljšava šanse za konverziju.

2. Ograničite broj izbora. Hick-ov zakon kaže da je vreme potrebno pojedincu da donese odluku direktno proporcionalno broju mogućih izbora. Ljudski mozak ide na “restartovanje” kada naiđe na puno mogućnosti. Kada se posetiocu ponudi prekomerni izbor, na kraju se preplavljuje i dolazi do paralize što sprečava sposobnost donošenja odluka. U istraživanju popularno nazvanom „paradoks izbora“, veći broj izbora povećava broj posetilaca, ali stvarna odluka o konverziji ili kupovini ostaje mala. S druge strane, kada je broj dostupnih opcija manji, broj ljudi koji dodju na sajt možda bude smanjen, ali stvarne konverzije koje se odvijaju povećavaju se.

Dakle, imajte jasan, izvediv poziv na akciju (CTA) i budite sigurni da područja na kojima pružate mogućnosti posetiocima imaju ograničen izbor.

3. Stvorite osećaj hitnosti. Hitne situacije nas prisiljavaju na akciju. Hitnost takođe izaziva averziju prema gubitku, popularno poznatu i kao „strah od nestajanja“. Kada se koristi na pravi način, osjećaj hitnosti je efikasna tehnika kojom se posetioci podstiču na delovanje, povećavajući broj konverzija. Izlaganje oskudice deluje dobro u stvaranju osećaja hitnosti kod posetilaca na vašoj web lokaciji. Obezbedite nešto dragoceno ograničeno vreme, recimo besplatne e-knjige ili besplatan kurs za e-učenje u ograničenom vremenskom periodu, a vi ste uspeli da potencijalnim kupcima napravite veću verovatnoću da izvrše zadatak umesto da odu sa vaše web stranice misleći: „Mogu to učiniti kasnije.“

4. Vodite ih na putu sa najmanje otpora. Dizajn web stranice mora biti intuitivan i lako se korisnik mora kretati po njoj . To se može postići obezbeđivanjem da dizajn i postavljanje različitih elemenata slede „zakon iz prethodnog iskustva“. Naša prethodna iskustva utiču na interpretaciju naših trenutnih iskustava, a svako ometanje poznatih iskustava ometa pažnju posetioca.

Korisnikovo prirodno ponašanje tokom pregledavanja bilo koje veb lokacije je da čita sadržaj na ekranu u obliku F. Postavljanje sadržaja veb stranice na gornju i levu ivicu veb stranice ima najveće šanse da privuče pažnju. Postavljanje važnih elemenata duž „F“ pruža posetiocima put najmanjeg otpora i vodi ih kroz vaš sajt. Želite da proces bude što jednostavniji kako biste bili sigurni da će posetilac biti pretvoren u kupca. Optimizujte polja unosa formi  da zahtevaju samo minimalne informacije, u suštini uklonite svaki korak koji može izazvati otpor i spriječiti korisnika da se konačno pretvori u kupca.  

5. Usmerite ljudske emocije.

Efikasna upotreba relevantnih slika stvara emocionalnu rezonanciju kod posetilaca, pomažući im da odjeknu sa vašim brendom. Ljudi su na podsvesnom nivou neprestano u potrazi za drugim ljudima. Iskoristite ljudske slike ne samo da biste podstakli ljudsku emociju, već i da biste usmerili pažnju posetioca tamo gde želite. Na primer, ako imate sliku na kojoj osoba gleda u pravcu vašeg CTA dugmeta, pažnja posetioca će se automatski usmeravati tamo, dok oni podsvesno prate pogled osobe na slici. Vesela lica na vašoj veb stranici stvaraju emocionalnu rezonancu sa vašim brendom i pomažu posetiocima da se povežu.

Korišćenje slika kupca kao društvenog dokaza zajedno sa svedočanstvima takođe je odličan alat za izgradnju poverenja i kredibiliteta i za podsticanje posetilaca na vašem sajtu da kliknu i naprave konverziju. Ne postoji jedinstvena formula da se osigura uspešan dizajn web stranica koji donosi konverzije za vaše poslovanje. Upotreba moći psihologije za razumevanje i oslobađanje ljudskih emocija je sjajno sredstvo za ostvarivanje konverzija. Ovo su samo neke od caka, isprobajte ih na svojoj web lokaciji, uradite testiranje i otkrijete šta najbolje funkcioniše za vašu kompaniju.