INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

Individualna psihoterapija pruža priliku za istraživanje važnih pitanja, izazova i problema koji utiču na naš život. Individualna psihoterapija predstavlja rad sa terapeutom, jedan na jedan, u bezbednom, neosuđujućem, sigurnom i poverljivom okruženju. U radu sa klijentima cilj nam je da im pomognemo da razviju veće razumevanje i uvid u svoje lične izazove. Radi se na prekidanju obrazaca iz prošlosti koji povećavaju stres u sadašnjosti, osvešćivanju osećanja i ponašanja, pronalaženju novih izvora unutrašnje i spoljašnje podrške i preuzimanju odgovornosti za sopstveni život. Tokom psihoterapije raste klijentov potencijal za sagledavanje, prihvatanje i razumevanje sebe na nov način koji nudi mogućnost izbora i promene kao i razvoj kreativnih potencijala i sticanja novih veština.

Rezultat individualne psihoterapije je povećan kvalitet života, na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu. Klijent postaje spremniji za suočavanje sa izazovima, za ostvarivanje bliskosti i razumevanje drugih, povećava se samopouzdanje, osećaj zadovoljstva sobom, kreativnost i spontanost.

Zajednički rad klijenta i psihoterapeuta usmeren je ka ličnom razvoju i preobražaju klijenta.

Zbog toga ovaj način rada nije ni brz ni lak, traži određeno vreme i traži posvećenost. Dužina terapije zavisi od toga šta je postavljeno kao terapijski cilj, koji zajednički određuju terapeut i klijent. Individualni susreti se najčešće realizuju jednom nedeljno u trajanju od 1h u dužem vremenskom periodu. Ukoliko se proceni da je to najbolje interes klijenta, susreti mogu da budu češće organizovani (npr. 2 puta nedeljno) ili ređe (npr. svake druge nedelje, jednom mesečno i sl.).