Nenad Ilic, psiholog psihoterapeut Jagodina cena psihoterapije i pregleda

Usluge privatnog psihološkog savetovanja i psihoterapije.

 • Individualna, porodična, partnerska i psihoterapija dece i adolescenata
 • Profesionalna orijentacija adolescenata
 • Psihoterapija nehemijskih zavisnika
 • Depresija
 • Poremećaj kontrole impulsa
 • Stres
 • Briga
 • Odlaganje (prokrastinacija)
 • Poremećaji ponašanja kod dece i adolescenata
 • Problemi u partnerskim i porodičnim odnosima
 • Problemi separacije (prekid ljubavne veze, razvod, smrt bliske osobe)
 • Hipohondrija
 • Poremećeni bračni odnosi
 • Seksualne disfunkcije
 • Ljubomora
 • Problemi u komunikaciji (asertivnost)
 • Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)
 • Kontrola besa
 • Podsticanje ličnog razvoja i samoaktualizacije kroz
  • Asertivna komunikacija
  • Prevazilaženje stidljivosti
  • Preuzimanje rizika
  • Postavljanje ciljeva
  • Razvijanje i održavanje motivacije
  • Samoprihvatanje
  • Rešavanje problema i donošenje odluka
  • Efikasnost na radnom mestu
  • Razvijanje socijalnih veština….

Nenad Ilić je rođen 08.09.1981. godine u Jagodini. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu, departman za psihologiju i stekao zvanje diplomirani psiholog. Na četvrtoj je godini edukacije iz psihoterapijskog pristupa – transakciona analiza na Psihopolis institutu u Beogradu. Završio je trening za trenere iz emocionalne pismenosti, asertivni trening i edukaciju za porodičnog medijatora. Zaposlen je u Gradskom centru za socijalni rad u Jagodini kao rukovodilac službe za zaštitu odraslih i starih lica. Desetogodišnje iskustvo u individualnom psihoterapijskom i savetodavnom radu sa klijentima. 

Tel: 060/02 40 167

062/ 789 072

e-mail:

neskeilic@gmail.com

Skype Name
neskeilic