psiholog,
psihoterapeut pod supervizijom

Saša Jovanović

sistemski, porodični i seksualni psihoterapeut

psiholog, psihoterapeut pod supervizijom

Psihoterapija je skup metoda, procedura i tehnika kojima je cilj lečenje psihičkih tegoba psihološkim sredstvima – tj. razgovorom.

Danas, međutim, najveći broj klijenata čine zdrave, stabilne osobe koje se suočavaju sa nekim trenutnim teškoćama i problemima, te se ne može reći da im je potrebno lečenje, već neki vid stručne podrške u prevazilaženju aktuelnih problema.

 

adresa:

Kneginje Milice N5 lamela 2, lok.br 9. Jagodina,