Sasa Jovanovic

Saša Jovanović

Porodični i seksualni psihoterapeut

Saša Jovanović je rođen 17.03.1980. godine u Jagodini. Završio je srednju medicinsku školu a nakon toga Fakultet političkih nauka u Beogradu,smer socijalni rad  i socijalna politika. Diplomirao je na temu „Socijalna integracija mladih sa poremećajima u ponašanju“. Nakon završenih studija završio je četvorogodišnju edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije i stekao Republičku licencu za bavljenje porodičnom psihoterapijom.  Takođe, završio je jednogodišnju, specijalzovanu edukaciju iz Sistemske, rodno senzitivne seksualne psihoterapije. Već 12 godina je u direktnoj praksi u radu sa decom, porodicama, parovima i pojedincima. U svom radu koristi sistemsku i rodno senzitivnu seksualnu psihoterapiju. Učestvovao je kao predavač na mnogim međunarodnim i domaćim seminarima i kongresima i objavio nekoliko pisanih radova iz oblasti psihoterapije u stručnim časopisima i biltenima.