psiholog,
psihoterapeut pod supervizijom

Saša Jovanović

sistemski, porodični i seksualni psihoterapeut

psiholog, psihoterapeut pod supervizijom

Psihoterapija

Psihoterapija je skup metoda, procedura i tehnika kojima je cilj lečenje psihičkih tegoba psihološkim sredstvima – tj. razgovorom.

 

U današnje vreme to je i vid stručne podrške i motivacije u prevazilaženju aktuelnih problema kod klijenata koji su zdrave i stabilne osobe koje se sreću sa trenutnim teškoćama i problemima.  

adresa:

Kneginje Milice N5 lamela 2, lok.br 9. Jagodina,