Image result for ljutnja i depresija

Postoji snažna veza između potiskivanja ljutnje i depresije.

Kada ne ispoljite ljutnju ka nekome ko Vam čini nepravdu, time ste osnažili Vaše osećanje bespomoćnosti. Koje se nalazi u srži depresije.

Dobro je da sa povremeno proverite jeste li u kontaktu sa Vašom ljutnjom. Jedan od načina je da sebi postavite sledeća pitanja:

Da li pravim dogovore koji idu na moju štetu?

Da li kažem kada mi nešto smeta?

Da li se zalažem za moje interese?

Da li često trpim?

Ako je odgovor DA u prvom i četvtom pitanju, a NE u drugom i trećem, postoji verovatnoća da niste u kontaktu sa Vašom ljutnjom.

Uspostavljanje kontaka sa ljutnjom je proces koji se najbrže odvija uz profesionalnu pomoć psihoterapeuta. To je investicija koja se višestruko isplati.

Nakon koje ćete vratiti osećanje moći. I biti efikasni u komunikaciji sa drugim ljudima i čuvanju Vaših granica.