Trening ima za cilj da podstiče samopouzdanje i pruži znanja i veštine potrebne za ostvarivanje zdravih međuljudskih odnosa.

Ključni termini:

Asertivna osoba nesmetano izražava svoje mišljenje, osećanja i uverenja, na način koji je socijalno adekvatan i ne ugrožava prava i vrednost drugih. Asertivna poruka izražava i opisuje osobu, a izrečena je bez ponižavanja i degradiranja drugoga.

Agresivna osoba takođe nesmetano izražava svoje mišljenje, osećanje i uverenja, ali na način koji uvek ugrožava prava i vrednost drugoga. Cilj agresije je uspostavljanje kontrole nad situacijom i ljudima, demonstracija moći, dominacija i postizanje pobede nad drugom osobom.

Pasivna osoba narušava svoja prava i vrednosti, ne poštuje svoje potrebe i želje, ne postavlja granice u odnosu na druge ljude, u komunikaciji je nesigurna i anksiozna, često nije u stanju da preuzme odgovornost za svoje postupke. Njen cilj je da zadovolji drugog i da po svaku cenu izbegne konflikt.

Tematske celine:

 • Učenje o razlikama između asertivnosti i agresivnosti i pasivnosti i ljubaznosti;
 • Učenje o asertivnim pravima;
 • Redukovanje kognitivnih prepreki i uloga koje sprečavaju asertivno ponašanje;
 • Razvijanje asertivnh veština i tehnika:
 • Kako se zauzeti za sebe i svoje ciljeve na način koji nije agresivan;
 • Kako uspostaviti kontrolu nad sobom umesto kontrolu nad drugima;
 • Kako ulaziti u konstruktivne konflikte;
 • Kako reći “Ne”, a ostati kolega/prijatelj;
 • Kako izbeci manipulaciju;
 • Kako uputiti i primiti kritiku.

Očekivani rezultati:

 • Jačanje samopouzdanja u odnosima sa drugima;
 • Razvijanje komunikacijskih i socijalnih veština;
 • Redukovanje pasivnog i agresivnog ponašanja u korist asertivnog;
 • Prihvatanje svojih asertivnih prava i asertivnih prava drugih:
 • Jačanje sistema vrednosti koji visoko vrednuje samoodgovornost i odgovornost drugih.

Oblik rada:

Radionički oblik rada, što podrazumeva aktivnost svih učesnika treninga: rad u malim grupama, parovima, role play – igranje uloga i individualne aktivnosti.