5 psiholoških caka koje povećavaju konverzije web lokacija

Psihologija igra ogromnu ulogu u određivanju iskustva koje posetilac web sajta ima. Optimizacija dizajna web stranica koja koristi neke od principa psihologije i neuro marketinga ima značajan uticaj na stopu konverzije vašeg vebsajta. Poznavanje načina na koji funkcioniše ljudski mozak i psihologija koja stoji iza akcija od suštinskog je značaja za navođenje ljudi da kliknu na dugme poziva na akciju na vašoj web lokaciji i da se osigura da vaš CRM-sistem odn. upravljanje odnosima sa klijentima bude ispunjen svežim tragovima. Trenutno se sprovodi mnoštvo istraživanja iz oblasti psihologije, što nam omogućava uvid u psihološke cake koji će posetioce…

Asertivni trening

Asertivni treing ima za cilj da podstiče samopouzdanje i pruži znanja i veštine potrebne za ostvarivanje zdravih međuljudskih odnosa. Ključni termini: Asertivna osoba nesmetano izražava svoje mišljenje, osećanja i uverenja, na način koji je socijalno adekvatan i ne ugrožava prava i vrednost drugih. Asertivna poruka izražava i opisuje osobu, a izrečena je bez ponižavanja i degradiranja drugoga. Agresivna osoba takođe nesmetano izražava svoje mišljenje, osećanje i uverenja, ali na način koji uvek ugrožava prava i vrednost drugoga. Cilj agresije je uspostavljanje kontrole nad situacijom i ljudima, demonstracija moći, dominacija i postizanje pobede nad drugom osobom. Pasivna osoba narušava…

Kognitivna distorzija-netačni zaključak koji čini da se osećamo loše

Ono što se često dešava, naročito kod depresivnih osoba, jeste da donose netačne zaključke čiju osnovu čine iracionalna uverenja (misli). Ove greške u mišljenju (kognitivne distorzije) smatraju se uzrokom emocionalnih poremećaja (kakvi su depresija, anksiozni poremećaj) ili bar putokazima ka iracionalnim uverenjima koja poremećaje potkreplju. Vrlo često ovih grešaka uopšte nismo svesni pa tako ne možemo ni da ih promenimo. Ako želimo da osećanja koja doživljavamo budu realistična kako bi čak iako nisu prijatna ipak radila za nas, a ne protiv nas, jedan od koraka jeste osvešćivanje grešaka koje u mišljenju pravimo. Ovim tekstom skrenućemo vam pažnju na…

Kako oprostiti roditeljima?

Svako od nas je osetio manje ili više bola koji je proizišao iz odnosa sa roditeljima. Tako će biti i kod naše dece. Sebi dodatno možete otežati situaciju zahtevom da morate oprostiti roditeljima za određene postupke. Ova vrsta opraštanja se neće desiti zato “što tako treba”, već kroz proces koji ima svoje faze. Prvi korak ste napravili kada postanete svesni da Vaše određene teškoće proizilaze iz odnosa sa roditeljima. Dalje sledi faza ljutnje, koja je zdrava i potrebna. Da se konačno oslobodite odgovornosti koja Vam ne pripada. Traje duže ili kraće, koliko Vam je potrebno. Posle toga obično…

Stid u odnosima

  Ako ne razumete čemu služi Vaš stid…. Ili se pitate otkud to da Vaš stid nestane u odnosu sa nekim, kada Vam više nije stalo do odnosa…. Onda je ova informacija važna za Vas: Stid je manifestacija nesvesne nade da ce druga osoba preuzeti odgovornost da popravi odnos.   obično se stidimo kada se ne osećamo prihvaćeno. Jedna od funkcija stida je da odobrovolji značajnu drugu osobu, koja nije prihvatajuća. Jer iole dobronamerni ljudi obično postanu mekši prema postiđenim osobama. Kada odnos prestane da bude važan, onda više nije potrebno da pokušavamo ili da se nadamo da…

Ljutnja i depresija

  Postoji snažna veza između potiskivanja ljutnje i depresije. Kada ne ispoljite ljutnju ka nekome ko Vam čini nepravdu, time ste osnažili Vaše osećanje bespomoćnosti. Koje se nalazi u srži depresije. Dobro je da sa povremeno proverite jeste li u kontaktu sa Vašom ljutnjom. Jedan od načina je da sebi postavite sledeća pitanja: Da li pravim dogovore koji idu na moju štetu? Da li kažem kada mi nešto smeta? Da li se zalažem za moje interese? Da li često trpim? Ako je odgovor DA u prvom i četvtom pitanju, a NE u drugom i trećem, postoji verovatnoća da…

Maskirana depresija

Znate li šta je maskirana ili nasmešena depresija? Manifestuje se neobično, tačnije gotovo suprotno od onoga kako zamišljamo da izgleda depresivna osoba. Ova vrsta depresije muči osobe koji ni sebi, a ni drugima ne smeju priznati da im je teško. Ili bar drugima. Spolja su energične, entuzijastične, nasmešene, imaju skoro “savršene” živote. Dok su iznutra izgubljeni, tužni i isceđeni. Teže savršenstvu i u stanju su da bezbroj puta iznova urade isti posao, jer greške i manjkavosti ne smeju da postoje. Imaju osećaj kao da nose tonu tereta na sebi, skoro da ih svaka kost boli. Skloni su prejedanju,…

Testiranje

PSIHOLOŠKO TESTIRANJE U našem savetovalištu obavljamo sledeće vrste psiholoških testiranja: Testiranje inteligencije Koristi se baterija KOG 3 koja sadrži tri subtesta za merenje: perceptivnih sposobnosti, verbalnih sposobnosti i rezonovanja i vizo-spacijalnih sposobnosti i rezonovanja. Namenjen je za ispitivanje intelektualnih funkcija odraslih normalnih ispitanika, visoko je pouzdan i često se koristi u profesionalnoj orjentaciji i prilikom prijema u radni odnos. Test je standardizovan za primenu na našoj populaciji a testiranje traje oko 40 min. Testiranje ličnosti Koristi se baterija testova Velikih 5+2 koja sadrži sedam subskala: Neuroticizam, Ekstraverzija, Savesnost, Agresivnost, Otvorenost, Negativna valenca i Pozitivna valenca. Skorovi na ovim…

10 najčešćih pitanja o psihoterapiji

Osobe koje psihoterapiju uzimaju u obzir kao potencijalno rešenje za njihov problem, često ne znaju u šta se tačno upuštaju. Postoje brojni mitovi i nepoznanice u vezi sa ovim načinom ostvarivanja lične promene: šta uopšte podrazumeva psihoterapijski odnos, kako on izgleda, o čemu se u terapiji priča, koliko to traje, i sl. Kod nas psihoterapija u poslednje vreme postaje sve popularnija što se ogleda i u broju pitanja koja o psihoterapiji dobijamo od posetilaca našeg sajta ili fejsbuk stranice. Psihoterapeut dr Vladimir Miletić će odgovoriti na deset najčešćih pitanja koja nam pristižu na ovu temu. 1.       Šta je…